Het netwerk is het fundament van de volledige IT. In combinatie met de wens om het gebruiksgemak te verhogen, leidt dat juist tot complexe technologie en tot kostbaar en intensief beheer. Dat is al langere tijd de belangrijkste ontwikkeling in de netwerkwereld. Om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden, zijn software-defined-concepten, automation en analytics een must. Naast, of bovenop de huidige ontwerp- en beheeractiviteiten. Brede kennis van, en ervaring met netwerktechnologieën, standaarden en oplossingen van fabrikanten zijn voorwaarden om het netwerk robuust, veilig en beheersbaar te houden.

Nivo heeft dit allemaal in huis. Het netwerk speelt sinds onze oprichting een centrale rol in onze organisatie. Onze focus ligt tegenwoordig bovendien vooral op deze noodzakelijke aandachtspunten: automation, analytics en (software-defined) security.
In de ‘netwerkwereld’ spelen momenteel ook nog een aantal andere trends. De onderstaande trends zijn wellicht herkenbaar:

 • alles is 'connected' met het netwerk en internet;
 • wireless (Wifi 5/6, 4/5G) is de norm voor access;
 • gepersonaliseerde toegang;
 • clouddiensten zijn geaccepteerd;
 • vraag en aanbod naar bandbreedte blijven toenemen;
 • security breaches en de impact hiervan nemen toe;
 • inzet van Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML).

Security maakt tegenwoordig integraal onderdeel uit van de netwerkinfrastructuur. Dat betekent dat de netwerkconsultant kennis moet hebben van het netwerk (routers en switches) én van security-oplossingen (bijvoorbeeld firewalls, VPN en encryptie) om de bedreigingen het hoofd te bieden. Onze consultants beschikken over die kennis.
Nivo ondersteunt verder bij:

 • het opstellen van architectuur en documentatie;
 • het ontwerpen, implementeren en beheren van netwerkinfrastructuren;
 • het automatiseren tijdens uitrol en beheer;
 • netwerkaudits en troubleshooting;
 • het begeleiden bij RFI’s en RFP’s;
 • migratieprojecten;
 • lifecycleservices.

Opdrachtgevers: