Wie we zijn

Nivo is een ingenieursbureau en kennishuis binnen de IT, opgericht in 1991. We zijn gespecialiseerd in Networking, Cybersecurity en Cloud Integration; 3 domeinen die sterk met elkaar verbonden zijn. Nivo onderscheidt zich bovenal in de vele projecten waarin deze domeinen elkaar raken.

We zijn daarmee een belangrijke partner voor organisaties met grote en complexe IT-omgevingen, die gebruik kunnen maken van de specialistische kennis en ervaring van onze consultants. Tot onze klanten behoren overheidsinstellingen, de industrie, finance, zorg en de IT- en providermarkt. Veel van deze organisaties maken al jaren gebruik van onze diensten.

Naast een groep vaste medewerkers beschikken we over een netwerk van franchise ondernemers, die ook bijdragen aan de ontwikkeling binnen onze organisatie.

Ons DNA

Nivo is een collectief van gedreven specialisten die elkaar inspireren en van elkaar leren. Die samen praten over het vak, en mede daarom voor ons werken. Want we hebben elkaar nodig; voor het werkplezier én voor onze persoonlijke ontwikkeling. Omdat stilstaan in ons vak geen optie is.

We blijven altijd dicht bij onszelf. Door klein te blijven, behouden we onze warme, persoonlijke sfeer. Door in een smal IT-werkgebied te opereren, vergroten we elkaars kennis met relevante informatie. En door die opdrachten aan te nemen die bij ons passen, benutten we onze krachten optimaal.

We willen niet het hele IT-werkveld beheersen. We willen alles dat we beheersen, tot in de púntjes beheersen. Juist door onze consultants en onze cultuur centraal te stellen in deze keuzes, kunnen we het meest voor onze klanten betekenen. En daar is het ons uiteindelijk allemaal om te doen.

We staan voor kennisontwikkeling en kennisdeling. We kijken vooruit en lopen voorop in een wereld die razendsnel verandert, met onze ervaringen van vroeger stevig in ons achterhoofd. We weten waar klanten vandaan komen, omdat we het zelf ook allemaal hebben doorlopen. Hoe enthousiast we ook worden over de laatste technieken en innovaties, nog liever gaan we het gesprek aan met de stakeholders. Want alleen daar, in het hart van organisaties, ligt een passende IT-oplossing verscholen.