08
Maa'22

Infrastructure As Code & Cloud

Leon Serfontein 
Software defined networking, automation en analytics zijn belangrijke 
ontwikkelingen voor hedendaagse netwerk- en beveiligingsoplossingen. De 
oplossingen spelen in op de beweging die plaatsvindt richting de cloud. 

Leon Serfontein is als ICT Solution Architect verantwoordelijk voor de 
architectuur en het ontwerp van een grote cloud omgeving met 
voorzieningen voor toegang, beveiliging, logging, monitoring en beheer.

De levering van de verschillende producten en diensten voor het platform zijn bij 
meerdere partijen belegd, met onderlinge afspraken voor beheer. 
In deze presentatie zal Leon ingaan op netwerk en security in een cloud 
omgeving en het geautomatiseerd uitrollen van applicaties en voorzieningen. 

Onderwerpen die aan bod komen zijn: 
- Virtual private cloud of projecten (OpenStack) 
- Beschikbaarheid en zones 
- Netwerken en beveiliging in de cloud 
- Geautomatiseerd uitrollen van voorzieningen en applicaties 
- Governance 

Het belooft weer een leuke en interessante sessie te worden.