07-04-2022

Binnen de Rijksoverheid wordt gebruik gemaakt van eigen cloud oplossingen die centraal worden geleverd vanuit een infrastructuur die door meerdere overheidsorganisaties worden gebruikt. 
Het cloud computing implementatie model dat men hanteert wordt ook wel een community cloud genoemd.  

In het verleden werd door overheden vaak zelf een platform ingericht en beheerd of werd deze in de markt uitgevraagd. Met het implementeren van een community cloud worden diensten ook centraal vanuit de overheid geleverd. Nivo heeft meegewerkt aan het door-ontwikkelen van diensten op dit platform. 

Door één van de architecten die nauw betrokken was bij het ontwerp en de inrichting van dit platform is afgelopen Tech Talk een presentatie verzorgd over het fenomeen community cloud en uitdagingen die spelen bij het inrichten en gebruiken van voorzieningen hiervan. Het inrichten van het platform vereist veel kennis van technieken en oplossingen die worden ingezet bij actuele cloud infrastructuren en toekomstige ontwikkelingen die we in dit kennisdomein zien. Daarnaast is kennis van networking én beveiliging in de cloud vereist. Als architect is naast deze inhoudelijke kennis een flinke dosis aan communicatieve vaardigheden nodig om in het speelveld van afnemers en leveranciers de juiste adviezen te geven en architectuur keuzes te maken. 

Een belangrijk onderdeel van cloud infrastructuren is automatisering. In het verleden was het de regel om alles virtueel in te richten. Dat wil zeggen alleen virtueel en geen gebruik van hardware voor fysieke servers of appliances. De data centers van nu zijn volledig software defined waarbij primair gebruik gemaakt wordt van automatisering voor de uitrol van applicaties en diensten. Op alle lagen van het platform voert automation de boventoon. Dit vraagt veel kennis op het gebied van scripting en ondersteunde tooling.

Een leuk en interessant project met als basis networking, security én cloud integration waaraan we vanuit Nivo mochten meewerken.