01-11-2019

Consultant Jaco van Rooden startte bij de gemeente Velsen met de opdracht het netwerk te upgraden als voorbereiding op de vervanging van de totale front- en backend omgeving. Hoe pakte hij dit aan?

“Als eerste startte ik met inventariseren en brainstormen met het team. Krijgt de huidige apparatuur alleen een upgrade? Hebben we nieuwe apparatuur nodig? Bouwen we er een netwerk naast? En wat gaan we doen met de cloud? Een aantal voorbeelden van vragen die je bespreekt voordat er een voorstel ligt”, vertelt Jaco.

Core vervangen

“We kwamen tot de conclusie dat het vervangen van het core-netwerk – het hart is 7 jaar oud - de hoogste prioriteit had. Voor de vervanging van de front- en backend omgeving maakte ik een ontwerp, een externe partij gaat dat uitvoeren. Omdat vervanging van de core budgettair net onder de aanbestedingsgrens viel konden we snel aan de slag. We pakken dat gefaseerd aan: we bouwen en testen de nieuwe switches separaat op. Daarna kunnen we de omgevingen aan elkaar koppelen, de routering zit dan nog op het oude netwerk. Later zetten we de routering per VLAN over naar de nieuwe switches.”

Meer grip

“De switches één op één vervangen is een groot risico. De hele omgeving moet dan down. Je kunt niet zomaar terug bij eventuele problemen. Daarnaast raakt het ook de ambtelijke organisatie én de inwoners die naar het gemeentehuis komen. Ook was het niet mogelijk om op één site te draaien, omdat de capaciteit van de infrastructuur dat niet meer toelaat. Bij faseren heb je meer grip op de migratie.

Klaar voor de cloud was de gemeente nog niet. Vandaar de keuze om de omgeving nog on premise te draaien. De voorbereidingen voor een outsourcetraject zijn nu wel gestart. Zo is de gemeente straks goed voorbereid.”

Te weinig capaciteit

“De gemeente heeft twee datacenters: één in het gemeentehuis en één bij de plaatselijke brandweer. Probleem was dat de capaciteit van de glasvezelkabel tussen de twee datacenters vol zat. Uitbreiden van de glasvezelkabel had tot gevolg dat de hele omgeving down zou moeten.

We kwamen erachter dat een deel van de glasvezelkabel niet werd gebruikt. Die kabel kwam bij de brandweer uit in een ruimte die niet meer als datacenter wordt gebruikt. We hebben het niet gebruikte deel kunnen koppelen aan het datacenter bij de brandweer dat wél wordt gebruikt. Op die manier is het gelukt om er een netwerkomgeving bij te bouwen zonder grote impact.”

Ontwerp uitvoeren

“De partij die uiteindelijk de switches levert heeft ook meegedacht over het ontwerp. Zij stelden een zwaardere switch voor, maar verder wordt hetzelfde ontwerp uitgevoerd. Dat is altijd mooi om te horen.

De verwachting is dat we het core-netwerk in juli klaar hebben, zodat de winnende partij de nieuwe front- en backend omgeving kan opbouwen. Mijn opdracht is dan nog niet voorbij; we gaan ons hierna richten op het outsourcen van de hele infrastructuur. Beide datacenters gaan in de toekomst verdwijnen, dus netwerktechnisch zullen er weer flinke wijzigingen komen.”