21-08-2019

Guido van Gisbergen, franchisenemer bij Nivo, is als specialist betrokken bij het New Amsterdam Court House (NACH). “De oude rechtbank werd gesloopt en herrijst nu weer uit haar as. Mijn opdracht beslaat de opzet van de IT-infrastructuur in het gebouw en het architectuurontwerp voor het IT-systeemlandschap.”

“Samen met specialisten in de elektrotechniek en werktuigbouwkunde ontwierp ik verschillende IT-ruimten in het gebouw. Van de kabeltracés tussen deze ruimten tot en met de werkplekken. Bij oplevering van deze IT-infrastructuur kan de rechtbank haar netwerk weer opbouwen, de servers plaatsen en de werkplekken en telefoons aansluiten.”

Architectuurontwerp IT-systeemlandschap

NACH bestaat uit een partnerschap tussen Heijmans en Facilicom. Hun doel is om dit gebouw 30 jaar te beheren. “Hiervoor is een complex IT-systeemlandschap nodig. Zeker gezien de vooruitstrevende ambities op het gebied van adaptive building – waarbij op basis van data uit het gebouw het gebruik en de inrichting ervan beter op elkaar afgestemd kunnen worden.” Het systeemlandschap bestaat uit het gebouwbeheersysteem, facility managementsystemen, building information management, IoT-sensoren, data lake en big data analyse.

“Ik breng de systemen in kaart samen met de proceseigenaren van Heijmans en Facilicom. Ook betrek ik hun innovatieafdelingen er nauw bij. Wat is er allemaal nodig? Welke informatiestromen lopen er en hoe gaan we dat met elkaar verbinden? Zodra die vragen zijn beantwoord maak ik een ontwerp om deze systemen met elkaar te verbinden en integreren. Een netwerkarchitect bij Heijmans begeleidt de implementatie van dit netwerk en neemt daarna het stokje van mij over.”

                

Afwijkende dynamiek en gevoelige informatie

“De procedures bij de overheid – RijksVastgoedBedrijf is de eigenaar van het gebouw - duren langer dan bij commerciële projecten. Eén van de IT-normeringen dateert bijvoorbeeld al van 2008 en de standaard lifecycle in de IT wereld is vijf jaar. Daarom zijn we ook veel bezig met wijzigingsverzoeken. Kabeltypes zijn bijvoorbeeld niet meer leverbaar. Het moet aangepast worden aan de tijd, gecertificeerd worden. Daar geven we bij Nivo ook advies over. In die zin is voor mij de dynamiek in dit traject afwijkend, en dat maakt het interessant.

Ook de gevoelige informatie die in een rechtbank verwerkt wordt maakt het bijzonder. Alles moet achterhaald kunnen worden met data; het gaat er letterlijk om wie de deur in een cel open heeft gemaakt – de rechtbank heeft zo’n 50 cellen. Daarnaast dragen de strengere eisen omtrent de privacywetgeving en andere veiligheidseisen er ook aan bij dat dit in zijn geheel een zeer interessant project is om aan te werken!”