20
Sep'22

Anomaly detection

Tim Ruhl (SightLabs)
Tijdens deze presentatie zal Tim de verschillende manieren van anomaly 
detection toelichten en hoe SightLabs in samenwerking met TNO en 
NetDialog met deze algoritmes een platform heeft gebouwd. Met het
platform kunnen organisaties geholpen worden om vanuit netwerkgegevens 
(DNS en NetFlow) zicht te krijgen op abnormaal gedrag. In de presentatie zal 
dieper worden ingegaan op de bijdrage van deze inzichten in het herkennen 
van cybersecurity incidenten en wat hierbij de uitdagingen zijn. 

Uitvraag infrastructuur platform

Hans Grutter (Nivo)
Een paar jaar geleden liep het bestaande contract voor het leveren van de 
benodigde infrastructuur in de overheidsdatacenters bij een 
Rijksoverheidsorganisatie af en moest er dus een nieuwe Europese 
aanbesteding gedaan worden. Gezien de toenmalige wetgeving kon er niet 
gekozen worden voor een public cloud oplossing dus het moest een private 
cloud oplossing worden. Daarbij is goed gekeken naar de technieken en de 
voordelen van public cloud oplossingen. Hans Grutter heeft deze 
aanbesteding van het begin tot het einde begeleid op architectuurvlak en 
neemt jullie graag mee in het gevolgde traject en de gemaakte keuzes.