15
Nov'22

Machine Learning

René van Groenigen

Machine Learning is de techniek achter vele ontwikkelingen waarbij uit grote 
hoeveelheden data nieuwe informatie kan worden gewonnen.

Ook in netwerken zijn grote hoeveelheden data aanwezig. Denk hierbij aan 
logbestanden en real-time informatie over verkeersstromen. Deze data 
kunnen we gebruiken om een hogere beschikbaarheid van 
netwerkcomponenten te garanderen of de beveiliging te verbeteren.

In twee avonden zullen we de theorie achter Machine Learning uitleggen en 
aan de hand van voorbeelden verschillende datasets bekijken. Daarnaast 
gaan we met tooling aan de slag waar Machine Learning is ingebouwd en 
kijken we hierbij naar de voordelen die het ons biedt. 

Wat gaan we doen in de twee avonden:

- Theorie achter Machine Learning
- Enkele voorbeelden uitwerken in Python
- De toegevoegde waarde van ML in netwerken bekijken

De tweede avond vindt plaats op 6 december 2022, waarop een demo zal 
plaatsvinden van het gebruik van Machine Learning in ElasticSearch.