07
Maa'23

Tijn Buijs (Nivo)

Van 6 tot en met 10 februari heeft Cisco Live! 2023 plaatsgevonden in de RAI. Cisco Live! is het 
evenement van deze grote leverancier waarin zij updates geven over de vernieuwingen en hoe zij 
zich voorbereiden op een duurzame toekomst op het gebied van onder meer IoT, Automation en 
Hybride netwerken.

Tijn heeft dit evenement bezocht en zal een kleine impressie geven over een aantal presentaties die 
hij heeft bijgewoond en hoe hij het geheel heeft ervaren.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
- Korte historie van DNS
- Debuggen van WiFI netwerken met DNA-center
- Inzet van VXLAN op het Campus netwerk

Cloud security en CASB

Burt Salupetty (franchise)

Burt heeft vanuit zijn opdrachten bij verschillende klanten veel ervaring opgedaan met 
Cloudoplossingen en de beveiliging hiervan. Hij zal een presentatie geven over beveiliging van Cloud 
oplossingen in het algemeen en over ‘Cloud Access Security Broker’ in het bijzonder.
De Cloud Access Security Broker (beter bekend als CASB) is een ‘on-premise of cloudgebaseerd 
controlepunt tussen de afnemers en aanbieders van clouddiensten’ dat ervoor zorgt dat de toegang 
tot clouddiensten in overeenstemming is met de securitypolicy’s van de organisatie.