18
Apr'23

Bij NiVo een kennismakingstraject voor personen die zich willen verdiepen in
de rol van een architect, met de titel AIP oftewel Architect Introductie 
Programma.

Deze AIP heeft tot doel:
AIP brengt ontwerpers en beheerders in contact met de werkzaamheden van 
een architect. Hierdoor kan door de persoon een beeld worden gevormd of 
'architect zijn' binnen zijn toekomstperspectief valt.

Dit houdt in dat er in het introductie programma wordt gekeken wat het 
werkgebied is van een architect.

Agenda
− Doel AIP
− Wat is architectuur
− De rol van een architect
− Architect of toch iets anders
− Skills (Architect / Lead ontwerper / ...)
− Open discussie

In deze sessie zal tevens worden ingegaan op omgaan met stakeholders en 
(verborgen) belangen. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn:
- Concessies
- Verborgen belangen bepalen
- Omgaan met weerstand

Doelgroep
Voor collega’s die zich willen verdiepen in de rol van een architect of wil leren 
welke skills relevant zijn voor een volgende stap in je loopbaan, bijvoorbeeld
collega’s die een stap uit de techniek willen maken.