07
Dec'23

Gitlab en CI/CD

Willem van den Akker (Nivo)

Tijdens deze avond gaan we aan de slag met Gitlab. We starten met een 
presentatie. Vervolgens gaan we de tooling installeren, waarna er oefeningen 
worden uitgevoerd in Gitlab. De uitkomst van deze avond is het leren werken 
met Gitlab.

Onderwerpen die aan bod komen:
- Intro gitlab
 - Installeren van Gitlab op lokaal systeem
 - Branches / Tags 
- Intro CI/CD 
 - Pipelines 
 - Gitlab containers en installatie daarvan
 - Artifacts

Op deze avond zullen verder de benodigde voorbereidingen worden gedaan 
voor tweede avond