16
Jan'24

Gitlab en CI/CD

Willem van den Akker (Nivo)
De tweede winterschool staat in het teken van de openstaande opdrachten 
van de eerste winterschool avond. Voor het uiteindelijk geautomatiseerd 
testen is een goed begrip van de basis van Gitlab noodzakelijk. We starten 
met hetgeen waar we op de eerste winterschool avond zijn gebleven. Er zal 
gebruik gemaakt worden van een vooraf geïnstalleerde Gitlab omgeving.

- Gebruik Gitlab
     - Branches / Tags / 
     - Pull-requests / Merge-requests
- Intro CI/CD
     - Pipelines
     - Gitlab containers en installatie daarvan
     - Artifacts
- Eigen project*

* Om het gebruik van Gitlab herkenbaar te maken wordt elke deelnemer 
gevraagd een eigen project te gebruiken en onder te brengen in Gitlab.
Op deze avond zullen de benodigde voorbereidingen worden gedaan 
voor laatste sessie die zal worden gehouden op één van de LAB avonden