Vluchtelingenopvang is een hot topic. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft zijn handen vol aan het opvangen van grote aantallen vluchtelingen die in Nederland asiel aanvragen. “Bij de start van mijn opdracht waren er 30 locaties. Toen ik ruim een jaar later vertrok waren dat er 120. Er komt veel organisatie bij kijken. Ook met betrekking tot de IT”, vertelt principal consultant Edwin Vos.